Distanční výuka


Distanční výuka našich předškoláčků probíhá zasíláním emailových zpráv rodičům našich dětí.

Fotky a videjka z distanční výuky najdete ve fotogalerii.

 

Informace pro rodiče k distanční výuce.

Milí rodiče, na vaše předškoláky, kteří mají poslední rok u nás povinný se z toho důvodu vztahuje také zákonná povinnost účasti na distanční výuce. Aktivity paní učitelek jste už mnozí zaznamenali. Tedy k tomu jen pár informací.

  1. Máme povinnost si vést evidenci o vaši účasti na tomto vzdělávání, prosíme vás tedy o alespoň průměrnou aktivitu a zapojení. Nechceme vás nijak výrazně zatěžovat.

  2. Budeme využívat telefonická spojení, emailovou komunikaci a webové stránky školy.

Není nutné využívat nějakou komunikační platformu.

  1. Budeme uplatňovat asynchronní výuku, kdy pracují děti se svými rodiči na zadaných či doporučených činnostech a aktivitách v jimi zvoleném čase vlastním tempem. Půjde často o inspirativní tipy na vaše společné aktivity v domácím prostředí. Můžete sami s dětmi také navrhovat témata.

  2. Pro zhodnocení a potvrzení vašeho zapojení bude sloužit zpětná vazba, kterou si s učitelkami domluvíte dle vašich možností. Například fotografie, krátká videa, hlasové nahrávky, přeposlané pracovní listy, kresby atd. Můžete vytvářet průběžně portfolia, která pak do svých tříd donesete. Lze zaslat poštou nebo po domluvě krátká osobní setkání pro předání.

Děkujeme za spolupráci, která je především v zájmu vašich dětí a společně doufejme, že to brzy bude opět prezenčně. Pevné zdraví a hodně trpělivosti!

Mgr. Yvona Dluhošová a kolektiv pedagogů.