Aktuality

Výběr

Výběr

 Stravy za červen bude

29. 6.

od 6,30 hod do 8,30 hod a od 14,00 hod do 16,00 hod v kanceláři školy.

Tento den se bude platit také úplata na červenec (90,-Kč pro děti přihlášené na prázdninový provoz). V tento den, jen hotovostní platby, bezhotovostní platby musí být uhrazeny do 15.7.

Prosíme o dodržení termínu!

Seznam stravy a úplaty bude výjimečně dostupný na webových stránkách do 23.7.2021.

Děkujeme.