Celoroční plán akcí 2022/23

Polodenní  výlet nebo exkurze (dle vzdělávacích témat, nabídky)

Mikulášské dopoledne pro děti (prosinec)

Karneval (Únor)

Aktivity ke Dni Země

Týdenní ozdravný pobyt dětí v přírodě ( jaro, léto)

Zábavné dopoledne ke Dni dětí

Návštěva knihovny s programem 

Návštěva dopravního hřiště 

Účast na sportovních hrách, na akcích a soutěžích DDM, ZUŠ a města Orlová dle

aktuální nabídky

Návštěvy divadelních představení a kina v DKMO

Pohádková představení zájezdových divadel v mateřské škole

Kouzelnické vystoupení

Návštěvy výstavní síně Těšínského muzea s programem.

Vítkovice Ostrava Svět techniky

Canisterapie

Sezonní branné vycházky

Seznámení se sportem

dle nabídky: bruslení, tenis, plavání

Spolupráce se ZŠ a družinou ZŠ Mládí

Akce pro rodiče

Vánoční posezení u stromečku

Svátek maminek

Loučíme se s předškoláky