Celoroční plán akcí 2019/2020

Celoroční plán akcí 2019/2020

Polodenní naučný výlet nebo exkurze (dle vzdělávacích témat, nabídky)

Podzimní ozdravný pobyt pro děti (říjen)

Mikulášské dopoledne pro děti (prosinec)

Karneval (Únor)

Aktivity ke Dni Země

Týdenní ozdravný pobyt dětí v přírodě ( podzim, jaro)

Zábavné dopoledne ke Dni dětí

Návštěva knihovny s programem (březen)

Návštěva dopravního hřiště (duben)

Účast na sportovních hrách, na akcích a soutěžích DDM, ZUŠ a města Orlová dle

aktuální nabídky

Návštěvy divadelních představení a kina v DKMO

Pohádková představení zájezdových divadel v mateřské škole

Kouzelnická vystoupení

Návštěvy výstavní síně Těšínského muzea s programem.

Výchovně vzdělávací den s policií,hasiči, záchranou službou -ZIS Ostrava

Vítkovice Ostrava Svět techniky

Sezonní branné vycházky

Sportovní aktivity

dle nabídky: lyžování, bruslení, tenis, plavání

sportovní školky (MSK)

Spolupráce se ZŠ a družinou ZŠ Mládí

Setkávání dětí MŠ a dětí z družiny ( průběžně dle smlouvy o spolupráci)

Pyžamový bál

Hrajeme si na školáky

Sportovní hrátky v tělocvičně ZŠ Mládí

Seznamujeme se školou (1x za měsíc)

Čteme dětem (každé úterý školáci chodí číst dětem do MŠ)

Schůzka pro rodiče předškolních dětí s vedením školy v prostorách MŠ

Spolupráce s Domovem Vesna

Muzikofiletika

Možná přijde i Mikuláš

Vánoce ve Vesně

Babičky mají svátek

Stavění Májky

Miniolympiáda

Akce pro rodiče

Tvoření s rodiči ( podzimní, adventní,velikonoční)

Posezení u stromečku

Svátek maminek

Loučíme se s předškoláky